Viera a život 4/2016

Téma: Sociálny prínos Cirkvi pre svetČasopis
Počet strán 100
Formát 15,5 x 22,5 cm
Téma: Sociálny prínos Cirkvi pre svet
Predhovor čísla: Sociálna služba Cirkvi robí ohlasovanie evanjelia
hodnoverným – L. Csontos 1
Cirkev a mnohé jej prospešné diela budujú, kultivujú a povznášajú
civilizáciu – A. Eliášová 3
Sociálny apoštolát Cirkvi a jeho živé svedectvá – K. Hulmanová 12
Rozhovor s provinciálom Joachimom Mačejovským OH o službe a apoštoláte
milosrdných bratov – A. Eliášová 16
Moje spomienky na hrdinskú sestru Veroniku (svedectvo o slovenskej
misionárke Veronike Theresii Ráckovej SSpS) – L. Vlčáková 27

Rubrika Profily
Artur Harmat – veľká osobnosť liturgickej hudby – P. Medek 29
Kňazská služba Pavla Príhodu: aj cez knihy, včely a záhradníctvo bližšie k ľuďom – Ľ. Košík 34

Rubrika Duchovný život
Teologická meditácia: Čo znamená byť „svedkom milosrdnej lásky“? – J. Šuppa SJ 36
Duchovné zamyslenie: Cirkev – Božia rodina vo svete – M. Vivoda 40
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 43

Rubrika Štúdie a dimenzie
Špecifiká a výzvy pre pastorálnu teológiu v postkomunistických krajinách – J. Žuffa 45
Nescudziteľnosť svedomia v kontexte Amoris laetitia – I. Kútny 59
V čom sú si blízki Pavol Orságh Hviezdoslav a pápež František? (Na margo
encykliky Laudato´si) – J. Rybák 67

Všimli sme si
Pápež František o milosrdenstve – jeho rady spovedníkom – F. Sočufka 77
Ako viesť rozhovor s Bohom? – F. Sočufka 81
Na margo knihy Testimonium hoc verum est (K jubileu profesora
Milana Stanislava Ďuricu SDB) – J. Rydlo 84

Rubrika Recenzie
M. Drahoš – P. Naňo: Ako dospieť v dnešnom svete – P. Ondrej 88
P. Zavadil (ed.): Čeští jezuité objevují nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách,
cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) – E. Juríková 89
P. Ivánek, M. Lacko: Autonómia Slovenska -75 rokov – P. Kalinay 91

Osobitná príloha
Cez Ježiša k človeku: v spoločenstve na ceste za Ježišom všímajúc si potreby blížnych
– D. Rešetková 94

Výber myšlienok k téme čísla
V tichu kláštorov a knižníc (autor: Vševlad Jozef Gajdoš). Objavené
i zabudnuté klenoty Ducha 11, 35, 87, 93

Obrazová príloha
Z duchovnej tvorby akad. maliarky Ivy Štrbovej – Jarošovej inšpirovanej
motívmi Božieho milosrdenstva 49

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Viera a život 4

2016

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 2.00€
Téma: Rôzne podoby milosrdenstva vo svete..
2.00€

Téma: Utečenci: solidarita verzus obavy?..
2.00€

„V citlivých jazvách vzkrieseného Krista, ktorý si zachováva svoje rany nielen na nohách a rukách, a..
3.50€ 3.15€