Edícia Dialógy


Zobraziť:
Zoradiť podľa:

Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

Matulník, Jozef. a kol.

Poznatky zo sociologického výskumu Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou TU. V tejto kn..

17.00€ 15.30€

Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.

Dolinský, Juraj, SJ

Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..

2.62€ 1.00€

Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

Lichner Miloš SJ – Benkovský Ján SJ – Juhás Vladimír

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rok..

5.00€ 4.50€

Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

Človek vo svojej existencii neustále túži po naplnenom, krásnom a dynamickom živote. Túži po harmó..

4.90€ 4.41€

Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu

Sočufka František SJ

Zrútenie sa totalitných systémov v Európe bolo zavŕšením experimentu budovania sveta bez Boha, bez s..

3.95€ 1.00€

Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody

Karaba, Miroslav

Summary Philosophical Implications of the Quantum Theory in the Philosophy of Nature The aim o..

8.40€ 2.00€

Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Kyselica Jozef SJ, Dolinský Juraj SJ, Ďurica Ján SJ

 Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánsko..

4.80€ 4.32€

Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína

Lichner Miloš SJ

Obdobie konca 4. a začiatku 5. storočia je časom veľkým zmien v Cirkvi. Konštantínovský m..

12.90€ 11.61€

Liturgický rok v katechéze

Pilarčík, Ľubomír, SJ

Na začiatku tejto práce si autor položil otázku: Je v pokoncilových katechizmoch na Slovensku zohľad..

3.09€ 1.00€

Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Nemec Rastislav

Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..

6.90€ 1.00€

Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Braunsteiner, Gloria - Csontos, Ladislav, SJ - Filipek, Andrej,

Žiadatelia o cirkevný sobáš sú veľmi často vzdialení životu farského spoločenstva a vonkoncom nemajú..

4.50€ 4.05€

Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

Kyselica, Jozef, SJ

Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..

3.15€ 1.00€

Patriarchálne cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví

Vasiľ Cyril SJ

Promulgovanie nového kódexu východných cirkví Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – CCEO dňa 18. 1..

2.95€ 1.00€

Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Nemec, Rastislav - Lichner, Miloš - Chabada, Michal - Andoková,

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých ..

13.00€ 11.70€