Teológia


Zobraziť:
Zoradiť podľa:

Duch Svätý - Duch spoločenstva

Galot, Jean

Tretia božská osoba predstavuje pre pochopenie nás, ľudí, najväčšie ťažkosti a v priebehu celých dej..

3.40€ 1.00€

Evanjelium rodiny

Kasper kardinál, Walter,

Prejav pred konzistóriom, ktorý vyvolal diskusiu Pápež František požiadal začiatkom roku 2014 nemeck..

2.90€ 1.00€

Ježiš Kristus - Jeho existencia a zmysel / Theologia fundamentalis - christologia

Kulisz Józef SJ - Filipek Andrej SJ

Knihu, ktorú odovzdávame do rúk čitateľov, sme pripravovali ako učebnicu – príručku základnej teoló..

7.00€ 6.30€

Ježiš Nazaretský 2. diel

Ratzinger Joseph - Benedikt XVI.

Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie Nie je to zvláštne, že vyše osemdesiatročný univerzitn..

10.00€ 9.00€

Keď viera myslí

Fisichella, Rino

Viera túži rozmýšľať a keď myslí, kladie otázky, ktoré sa rodia z vôle a túžby poznať ešte viac to, ..

1.33€ 0.70€

Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína

Lichner Miloš SJ

Obdobie konca 4. a začiatku 5. storočia je časom veľkým zmien v Cirkvi. Konštantínovský m..

12.90€ 11.61€

Kristus na Veľkú noc

Brown, Raymond E.

Správy o zmŕtvychvstaní sú najradostnejšími časťami evanjelií. Tak ako v knižke Kristus vo Veľkom tý..

2.30€ 1.00€

Liturgická spiritualita

Augé Mathias

Aj mnohí kresťania, uprimne sa usilujúci o duchovný život, majú problém s tým, ako zosúladiť svoje o..

1.93€ 0.70€

Náš milujúci Otec

Galot, Jean

Z trilógie Jeana Galota o osobách Najsvätejšej Trojice prinášame časť o Bohu Otcovi. Teológiu Otca a..

1.49€ 0.70€

Stručný katolícky teologický slovník

Ďurica Ján SJ, editor

Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so zákl..

20.00€ 18.00€

Súborné dielo 1. zväzok / Prechod Pánov, Teológia I

Krapka, Emil, SJ

Prechod Pánov. Teológia I P. Emil Krapka SJ (* 1925, Horné Dubové) celý svoj život zasvätil kňazs..

14.90€ 13.41€

Súborné dielo 2. zväzok / Teológia II

Krapka, Emil, SJ

Do druhého zväzku sú zaradené traktáty dogmatickej teológie o Trojjedinom Bohu, teológia stvorenia, ..

14.90€ 13.41€

Súborné dielo 4. zväzok / Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A

Krapka, Emil, SJ

Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 č..

14.90€ 13.41€

Súborné dielo 5. zväzok / Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C

Krapka, Emil, SJ

Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C Trnavská univerzita udelila 12. nove..

14.90€ 13.41€

Súborné dielo 6. zväzok / Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život

Krapka, Emil, SJ

Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život Do šiesteho zväzku, ktorý v..

14.90€ 13.41€