Filozofia


Zobraziť:
Zoradiť podľa:

Antológia - Patristika a scholastika

Kolektív autorov

Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus,..

14.00€ 12.60€

Dejiny filozofie III.

Sirovič, František, SVD

Obdobie, osobnosti a náuka filozofického kriticizmu (Kant) a absolútneho idealizmu (Fichte, Schellin..

1.39€ 0.50€

Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody

Karaba, Miroslav

Summary Philosophical Implications of the Quantum Theory in the Philosophy of Nature The aim of this..

8.40€ 1.00€

Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského

Šarkan, Martin

Špecifická klíma kritických nálad voči scientizmu prvých desaťročí 20. storočia vyniesla na povrch, ..

7.95€ 7.16€

Metóda filozofického skúmania / Stručne, jasne a prakticky

Rojka, Ľuboš, SJ

Predložený text objasňuje základné pravidlá racionálneho postupovania vo filozofickom skúmaní a&nb..

3.00€ 2.70€

Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Nemec Rastislav

Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..

6.90€ 1.00€

Politická etika

Sutor, Bernhard

Na základe kresťanského učenia o spoločnosti podáva autor celostný pohľad na nanajvýš aktuálnu probl..

6.61€ 5.94€

Stvorenie vesmíru z ničoho

Rojka, Ľuboš, SJ

Quentin Smith proti Williamovi Craigovi Otázka, či je viera v Boha rozumne zdôvodnená (alebo aspoň z..

5.10€ 4.59€

Technika a človek

Guardini, Romano

V tomto zväzku edície Časové náboženské otázky prinášame Guardiniho dve krátke diela Listy od Comské..

2.00€ 0.50€

Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I

Nemec Rastislav

Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to pr..

3.00€ 2.70€

Základy filozofie kultúry

Csontos, Ladislav, SJ

Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, a..

6.00€ 5.40€

Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus

Rojka Ľuboš - Spišiaková Maria

Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..

6.00€ 5.40€