Úvodná stránka
   
Naposledy ste si prezerali:
    Viera a život 1/2013
 

Úvodná stránka
Viera a život 1/2013

Prvé tohtoročné číslo časopisu Viera a život prináša tému :
Duchovné impulzy Roku viery

Prečítate si v ňom:
-Predhovor čísla jeho šéfredaktor páter Ladislav Csontos SJ nazval: „ Cesta od súkromného prežívania viery k obnove jej komunitnej dimenzie.“
-Rok viery a jeho nové podnety pre život farností a veriacich – má názov analýza z pera jezuitu – pátra Jozefa Kyselicu SJ.
-V ankete oslovila redakcia vybraté osobnosti s otázkami: Čo znamená Rok viery pre váš duchovný život? V čom môže byť podľa vás Rok viery inšpiratívny a podnetný pre ďalší rozvoj a život Cirkvi- na Slovensku i vo svete?
- Exkluzívny rozhovor s českým novinárom a básnikom Milošom Doležalom o mapovaní života, diela a umučenia číhošťského kňaza Josefa Toufara spájaného s číhošťským zázrakom – pripravila ho redaktorka Andrea Eliášová.
- Návraty k návšteve generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej - pátra Adolfa Nicolasa SJ (pohľadom slovenských jezuitov) na Slovensku zhŕňa „sonda“ redaktorky Andrei Eliášovej.

Rubrika Profily
-Nad príbehom kňaza Štefana Bečavera, ktorý dal život za iných sa zamýšľa autor Marián Čižmár.
-Páter Félix Záhorec SJ – bol nielen jezuita, ale aj talentovaný spisovateľ a dramatik – píše o ňom páter Ladislav Csontos SJ.


Rubrika Duchovný život
-Pravidelnú teologickú meditáciu nadpísal jej autor – skúsený exercitátor Jozef Šuppa SJ titulkom „Viera v našom živote“ - J. Šuppa
- Evanjelizácia v mestách bez Boha?- je názov duchovného zamyslenia z pera kňaza Michala Vivodu.
- Pravidelné 4 tipy na dobré knihy ponúka redaktorka Andrea Eliášová.

Rubrika Štúdie a dimenzie
- Ján Haranta (básnik Katolíckej moderny) a jeho poézia z pohľadu spirituálnej teológie – o téme píše autorka Valéria Hrtánková.
- Medzináboženský dialóg medzi kresťanstvom, judaizmom a islamom v stredovekej Európe – príspevok s týmto názvom ponúka autor – religionista Andrej Slodička.
- Neznáme myšlienky známeho mysliteľa Johna Rawlsa približuje autor Martin Csontos.
- Kapitalizmus alebo socializmus – ja alebo štát? – F. Sirovič

Rubrika Všimli sme si
-O Roku viery v súvislosti s novou evanjelizáciou píše jezuita František Sočufka SJ.
-Byť svätý je to jediné, na čom záleží – tvrdí arcibiskup Chaput, časť myšlienok z jeho výstižného príhovoru prevzala redakcia zo spravodajského servisu Res claritatis.
- Redakcia ponúka do pozornosti aj jednu z myšlienok emeritného Sv. otca Benedikta XVI. vyslovenú koncom roka 2012 pri menovaní nových kardinálov

-Nechýba rubrika recenzie upozorňujúca na zaujímavé knižné novinky a rubrika Naša pamäť, ktorá pripomína odkaz Martina Rázusa (z pera autorky Heleny Gardoňovej). H. Gardoňová

-Výber myšlienok k téme čísla pochádza tentoraz od autora Giovanniho Albaneseho z knihy Nový kvas.

-Obrazová príloha s názvom: „Poslovia Božej lásky vo svete“ ponúka vo fotografiách „mini-príbehy“ a spomienku na niektoré známe i menej známe osobnosti aktívne na poli pomoci iným, v zdravotníctve, v charite (Abbé Pierre, Elvíra Petrozzi, Phil Bosmans, Rith Pfauová, Andrea Riccardi a iní).

Osobitná vkladacia príloha v časopise prináša podrobný zoznam príspevkov zverejnených vo Viere a život počas celého minulého roka.

Časopis Viera a život vydáva Spoločnosť Ježišova

Strán: 96
Formát: 15,5 x 22,5 cm

bežná cena: 1.9 € (57.24,-Sk)
naša cena: 1.9 € (57.24,-Sk)

ks
Obsah


Napíš svoju recenziu


Ak môžete umiestniť náš banner na vašej stránke, budeme vám vdační.

banner