Vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v ..
5.00€ 4.50€

Vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v ..
5.00€ 4.50€

Vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v ..
5.00€ 4.50€

Vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v ..
5.00€ 4.50€

Deti z celého sveta mali možnosť napísať Svätému Otcovi list a spýtať sa ho na niečo. Rýchlo poslal..
8.50€ 7.65€

Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto..
14.90€ 13.41€

Preklad, analýza textuDielo hipponského biskupa sv. Augustín De catechizandis rudibus (O katech..
6.50€ 5.85€

Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so zákl..
20.00€ 18.00€

„Žiadajme si od Pána, aby opätovne prebudil v každom z nás a v celom Božom ľude vieru v toto otcovs..
1.50€ 1.35€